RÈN CHỮ ĐẸP

Hotline
0909 335 675
RÈN CHỮ ĐẸP
Ngày đăng: 21/05/2021 09:48 PM

  MIFA THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP LUYỆN CHỮ ĐẸP - TIỀN TIỂU HỌC - KÈM TOÁN & TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC 

  enlightenedLớp: DẠY CHỮ VÀ TOÁN CHO BÉ VÀO LỚP 1 (Tiền tiểu học)

  - Hướng dẫn tư thế ngồi, tay cầm bút đúng.

  - Học trình bày và viết trên vở.

  - Luyện viết nét và ứng dụng chữ viết.

  - Học phát âm đúng chuẩn bảng chữ cái Tiếng Việt,đọc theo SGK.

  Làm quen toán: nhận biết các số, cộng trừ, nhận biết dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, so sánh các số trong phạm vi 100.

  enlightenedLớp: LUYỆN CHỮ CHO HỌC SINH

  - Hướng dẫn tư thế ngồi, cách để vở, tay cầm bút đúng.

  - Luyện chữ đúng chuẩn, chữ thường hoa, chữ nghiêng.

  - Luyện thi viết chữ đẹp.

  enlightenedLớp: KÈM TOÁN & TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

  KHUNG GIỜ LINH HOẠT tất cả các ngày trong tuần.

   

  Bé Hoài An 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'కాకాకాకాక වాවాలక CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do- Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỀN ĐÌNH CHIỂU @ GIẤY KHEN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU KHEN TẶNG: Em Nguyễn Ngọc Hoài An Lớp Ba3 Đạt giải Nhất Hội thì

   

  Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

   

  Các bạn nhỏ lớp 1

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang học và văn bản

   

  Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline